slide1
slide2
slideshow3
Genealogické pomůcky

Kurent

Převod textu do kurentu - klávesnice kurentu

Převod textu do kurentu - generátor německých písem

Abeceda ruzných verzí kurentu - abeceda kurentu

Online pomůcky (matriky, ...)

Moravský  zemský archiv v Brně Acta Publika

Moravský zemský archiv - sčítací operáty 

Zemský archiv v Opavě

Oblastní archiv v Hradci Králové

Vojenský ústřední archiv Praha

Státní oblastní archiv v Praze - Ebadatelna

Matriky z Rakouska, Bosny a Hercegoviny, Německa, Lucemburska a Srbska - Matricula Online

Místopis

Města, obce, osady, samoty a objekty zaniklé nebo částečně zaniklé - http:\\www.zanikleobce.cz\

Seznam německých názvů obcí a osad v Česku - cs.wikipedia.org

Světový zdroj vyhledatelných GPS dat o hřbitovech s fotografiemi náhrobků - billiongraves.com

Ostatní

Vokabulář webový - webové hnízdo k poznání historické češtiny Staročeský slovník

Online vyhledávání v indexech matričních knih

AI rozpoznávání textů - Transkribus

Slovníky, zkratky, písmo používaných v genealogických zdrojích - stránky o genealogii

Genealogické fórum

FamilySearch

MyHeritage

Rodokmeň, rodinná história, genealógia - Geni.sk

Přehled značek použitých zejména v gruntovních knihách pro peněžní jednotky a míry plošné a objemové - značky, zkratky, míry

Četnost příjmení a jmen v česke republice kdejsme.cz

Genealogie pohodných v Čechách - http://vanek.free.fr/Resources/Pohodni%20Oxygen/

Slovníky, tabulky, seznamy

Jazykové verze křestních jmen

Majitelé c. k. pěších pluků v letech 1792 – 1815

Slovník odborných církevních výrazů

Majitelé pěších pluků v letech 1792 – 1815

Více zde: https://www.primaplana.cz/news/majitele-pesich-pluku-v-letech-1792-1815/
Majitelé pěších pluků v letech 1792 – 1815

Více zde: https://www.primaplana.cz/news/majitele-pesich-pluku-v-letech-1792-1815/
Majitelé pěších pluků v letech 1792 – 1815

Více zde: https://www.primaplana.cz/news/majitele-pesich-pluku-v-letech-1792-1815/